side.png, 340B

Sztuka wojny wg Suna Wu (Sun Tzu) 《孫子兵法》

XII Użycie ognia

Ognia można użyć na pięć sposobów – powiada Sun Tzu – można po pierwsze palić ludzi, po drugie prowiant, po trzecie wozy, po czwarte magazyny i po piąte szlaki komunikacyjne. Użycie ognia wymaga odpowiednich warunków oraz sprzętu, który powinien być zawsze trzymany w pełnej gotowości. Są odpowiednie momenty, w których należy użyć ognia oraz dni, kiedy można rozniecać ogień. Okres suszy jest odpowiednim momentem, a najlepsze dni to te, kiedy księżyc wchodzi w konstelację Sita, Muru, Skrzydeł lub Wozu, wtedy bowiem wieją silne wiatry.

Atakując ogniem, należy wziąć pod uwagę pięć warunków i reagować na nie odpowiednio:

1. Jeśli ogień wybuchnie w obozie, odpowiednią reakcją jest atak.

2. Jeśli mimo pożaru wojsko zachowuje spokój, należy się wstrzymać z natarciem.

3. Kiedy ogień przygaśnie, o ile to tylko możliwe, należy ruszyć za wrogiem.

4. Jeśli można atakować ogniem z zewnątrz obozu, nie należy czekać na sposobność wywołania pożaru w obozie – ważny jest czas.

5. Rozniecając ogień, nie należy tego robić pod wiatr, ale z wiatrem. Wiatr poranny potrwa długo, wiatr wieczorny szybko ucichnie.

Każdy generał powinien znać owe pięć warunków i wybierać odpowiedni czas na atak.

Atak wspierany ogniem jest okazaniem sprytu, atak wspierany wodą jest demonstracją siły. Wodą można odciąć wrogowi dostęp, ale nie można mu niczego odebrać.

Kto wygrawszy bitwę, nie nagradza zasłużonych – marny jego los. Takie postępowanie to zmarnowana inwestycja. Stąd też mówi się: Mądry władca myśli o tym, a dobry generał wprowadza w czyn. Nie wykonuj ruchu, jeśli nic na nim nie zyskasz; nie atakuj, jeśli nie wygrasz; nie rozpoczynaj wojny, jeśli sytuacja nie jest bez wyjścia! Władca nie może rozpoczynać wojny, tylko dlatego że ktoś go zdenerwuje; generał nie może atakować, tylko dlatego że go ktoś rozwścieczy. Jeśli jest coś do zyskania, wykonaj ruch; jeśli nie można niczego zyskać – nie ma po co się pchać. Zdenerwowanie mija, a wściekłość ustaje; nikt nie wróci jednak podbitemu państwu świetności ani poległym żołnierzom życia. Mądry władca jest ostrożny, a wyśmienity generał ma się na baczności. Oto sposób na zapewnienie tak pokoju w kraju jak i bezpieczeństwa żołnierzy.


bar.png, 541B

Pozostałe rozdziały

I Rozważania wstępne
II Działania wojenne
III Obmyślanie forteli
IV Szyk bojowy
V Potencjał bitewny
VI Słabe i mocne strony
VII Starcie
VIII Zmienne warunki
IX Ruchy wojsk
X Ukształtowanie terenu
XI Dziewięć rodzajów terenu
XII Użycie ognia
XIII Wywiad

Copyrights for the Polish translation by: Jarosław Zawadzki ::  Tłumaczenia: chiński-polski