side.png, 340B

Sztuka wojny wg Suna Wu (Sun Tzu) 《孫子兵法》

VIII Zmienne warunki

Jest ogólnie przyjętą zasadą w armii – powiada Sun Tzu – że generał otrzymuje polecenia od władcy, zbiera żołnierzy, zjednuje sobie lud. Nie obozuje on na zniszczonym terenie; zawiera sojusze z władcami, przez których terytoria wiodą ważne szlaki; nie zatrzymuje się na wyczerpanej ziemi; kiedy jest osaczony, myśli jak się wydostać; kiedy nie ma wyjścia – walczy. Są szlaki, którymi się nie chodzi; są armie, których się nie atakuje; miasta, których się nie oblega; obszary, o które się nie walczy; są też rozkazy władcy, których się nie wykonuje.

Dobrego generała poznać po tym, że potrafi wykorzystać zmieniające się warunki. Jeśli generał nie potrafi wykorzystać zmieniających się warunków, to choćby doskonale znał topografię terenu, nie wykorzysta tej wiedzy. Kto dowodzi wojskiem, a jest nieświadomy zmiennych warunków, choćby znał pięć powyższych zasad, wojsko się do nich nie zastosuje.

Kto więc potrafi myśleć, ten rozważać będzie korzystne i niekorzystne aspekty jednocześnie. Rozważywszy korzystne strony, może mieć on pewność co do wykonania swego zadania; rozważywszy, to co nie jest po jego myśli, może wybrnąć z trudnej sytuacji.

Wroga należy ujarzmić, stawiając go w niekorzystnej sytuacji; nie dać mu odpocząć i zwabić go, by się udał tam, gdzie tego chcemy.

Wojna nie polega na tym, aby oczekiwać, iż wróg się nie zjawi, ale na tym, aby go odpowiednio przyjąć. Wojna nie polega też na tym, aby oczekiwać, że wróg nie zaatakuje, ale na tym, aby uniemożliwić mu ten atak.

Pięć niebezpieczeństw czyha na generała:

1. Jeśli się śmierci nie boi, może zginąć.

2. Jeśli boi się o swe życie, może wpaść w niewolę.

3. Jeśli jest wybuchowy, łatwo go sprowokować.

4. Jeśli jest dumny z siebie, można go urazić.

5. Jeśli jest zbyt pobłażliwy dla ludzi, to ma problem.

Oto wady generałów, źródło wszelkich nieszczęść w armii. Jeśli armia zostaje rozbita, a sam generał zginie, powodem z całą pewnością jest owe pięć niebezpieczeństw. Nie można ich nie rozważać.


bar.png, 541B

Pozostałe rozdziały

I Rozważania wstępne
II Działania wojenne
III Obmyślanie forteli
IV Szyk bojowy
V Potencjał bitewny
VI Słabe i mocne strony
VII Starcie
VIII Zmienne warunki
IX Ruchy wojsk
X Ukształtowanie terenu
XI Dziewięć rodzajów terenu
XII Użycie ognia
XIII Wywiad

Copyrights for the Polish translation by: Jarosław Zawadzki ::  Tłumaczenia: chiński-polski