side.png, 340B

Sztuka wojny wg Suna Wu (Sun Tzu) 《孫子兵法》

I Rozważania wstępne

Wojna – powiada Sun Tzu – ma potężne znaczenie dla narodu; jest ona sprawą życia i śmierci, decyduje o jego istnieniu; tak więc zgłębianie wiedzy na jej temat to absolutna konieczność.

Mówiąc o wojnie, należy wziąć pod uwagę pięć czynników oraz dokonać kilku porównań: po pierwsze zasady, po drugie warunki pogodowe, po trzecie warunki terenowe, po czwarte generalicja i po piąte system.

1. Zasady łączą lud z władcą, za ich to sprawą lud umiera za władcę lub dla niego żyje i nie boi się podejmować działań niebezpiecznych.

2. Warunki pogodowe to: widność, temperatura oraz pory dnia i roku.

3. Warunki terenowe to: odległość, dostępność, rozłożystość terenu oraz to czy teren jest korzystny, czy też działa na naszą niekorzyść.

4. Z generalicją związane są takie cechy jak: wiedza, zaufanie, wyrozumiałość, odwaga oraz stanowczość.

5. System to nic innego jak pogrupowanie, zarządzanie oraz wydatki.

Nie ma generała, któryby nie słyszał o tych pięciu czynnikach. Generał musi rozumieć wszystkie te pięć czynników. Kto je rozumie – wygrywa, kto nie rozumie – nie wygrywa. Oprócz tego należy też, jak już mówiłem, dokonać kilku porównań:

1. Który z władców kieruje się zasadami?

2. Który z generałów jest zdolniejszy?

3. Komu sprzyja pogoda i teren?

4. Czyj system łatwiej wdrożyć i kto będzie sprawniej wydawać rozkazy?

5. Kto dysponuje lepszym uzbrojeniem?

6. Czyja armia lepiej wyszkolona?

7. Kto mądrzej stosuje nagrody i kary?

Na tej podstawie rozsądzam losy obu stron.

Generał, który pojmie moje zasady, prowadząc wojnę zwycięży; takiego należy przy sobie zatrzymać. Ten, kto ich nie pojmie – przegra; takiego należy czym prędzej odprawić.

Pojąwszy korzyści, jakie płyną z takich rozważań, należy przyjąć określony potencjał bitewny, który będzie pomocny w przyszłym działaniu. Potencjał ten jednak powinien się zmieniać w zależności od zaistniałej sytuacji. Zawsze należy wybrać wariant najbardziej korzystny.

Wojna polega na wprowadzaniu w błąd. Jeśli możesz udawaj, że nie możesz; jeśli dasz znać, ze chcesz wykonać jakiś ruch, nie wykonuj go; jeśli jesteś blisko, udawaj, żeś daleko; jeśli wróg jest łasy na małe korzyści, zwabiaj go; jeśli w jego szeregach dostrzegasz zamieszanie, uderzaj; jeśli jego pozycja jest stabilna, umocnij i swoją; jeśli jest silny, unikaj go; jeśli jest cholerykiem, sprowokuj go; jeśli jest nieśmiały, spraw, by nabrał pychy; jeśli jego wojska są skupione, rozprosz je. Uderzaj, gdy nie jest przygotowany; zjawiaj się tam, gdzie się tego nie spodziewa. Oto sposoby zwyciężania, których przekazać się nie da.

Jeśli ktoś dokonał rozważań przed bitwą, a potem wygrał, znać, że rozważał długo. Jeśli ktoś dokonał rozważań przed bitwą, a potem przegrał, znać, że rozważał krótko. Długie rozważania oznaczają wygraną; krótkie rozważania to przegrana. A do czego doprowadzić może brak rozważań w ogóle? Oto skąd wiem, kto wygra; wiem, kto przegra.


bar.png, 541B

Pozostałe rozdziały

I Rozważania wstępne
II Działania wojenne
III Obmyślanie forteli
IV Szyk bojowy
V Potencjał bitewny
VI Słabe i mocne strony
VII Starcie
VIII Zmienne warunki
IX Ruchy wojsk
X Ukształtowanie terenu
XI Dziewięć rodzajów terenu
XII Użycie ognia
XIII Wywiad

Copyrights for the Polish translation by: Jarosław Zawadzki ::  Tłumaczenia: chiński-polski